Əkizlər rəmzi

İkizlər simvolu və hökmdarı haqqında məlumat x

ƏkizlərSimvol

Əkizlər rəmzi

Əkizlər üçün simvol bir yoldaşı təmsil edir. Ayrıca Babil Böyük Əkizlərini, Yunan Kastorunu və Pollux'u və ya 2 rəqəmini ifadə edən bir Roma fiqurunu göstərir. qardaşlar.
ƏkizlərHökmdar

İşarəsi Əkizlər Romalı ünsiyyət, fəsahət, səyahətçilər, sərhədlər, hiylə, şans və oğrular tanrısı tərəfindən adını almış Merkuri planeti idarə edir. O, eyni zamanda ruhların yeraltı dünyaya bələdçisi idi. Yunan həmkarı, fani və ilahi aləmlərdə sürətlə hərəkət edən, sürətli və hiyləgər bir peyğəmbər Hermesdir.Əkizlər hökmdarı

Merkuri üçün simvol, Veneraya bənzər bir dairə və altındakı bir xaçdan ibarətdir, yalnız zirvəsində hilal var. Aypara, ağlı ifadə edir, ruhu dairəyə çevirin və fiziki məsələni keçin. Bu simvol ağlın ilahi mahiyyətini (Əkizlər) və fiziki mahiyyətini (Qız) göstərir. Hilal tərəfindən hazırlanan buynuzlar, Roma tanrısı Merkurinin geyindiyi qanadlı papağa da bağlıdır. Bu tanrı da bir caduceus tərəfindən simvolizə olunurdu - üzərində iki ilan olan bir əsa.