Buğa simvolu

Buğa simvolu və hökmdarı haqqında məlumat x

Buğa bürcüRəmz

Buğa simvolu

Buğa simvolu bir öküzün üzünü və buynuzlarını təmsil edir. Bu görüntü Toros bürcündəki ulduzların tarixi görünüşünə əsaslanır, lakin əsasən təbiətin bütün hədiyyələrinin yığılacağı yaz fəsli ilə bağlıdır. Böyümənin, məhsuldarlığın və Yer planetinin bizə verdiyi hədiyyələrin simvoludur
Buğa bürcüHökmdar

İşarəsi Buğa bürcü Romalılar tərəfindən sevgi, gözəllik, cinsiyyət, məhsuldarlıq, firavanlıq və istək tanrıçasından sonra parlaq bir planetə verilən ad Venera tərəfindən idarə olunur. Bu tanrının rolu Veneradan fərqli olmayan bir Yunan tanrıçası Afrodita var.Buğa hökmdarı

Veneranın simvolu onun altında bir dairə və xaçdan ibarətdir. Bir dairə ilahi ruhu təmsil edir və Veneranın ilahiliyinə işarə edir, xaç isə fiziki maddəni və praktikliyi ifadə edir. İkisinin əlaqəsi, ilahi dünyaya gətirmək, fiziki reallığımızda gözəllik yaratmaq və gündəlik həyatımızda ilahi eşqi yaşamaq ehtiyacımızdan bəhs edir.